Obvestilo št. 2

Stečajna upraviteljica družbe Nolik d.d. – v stečaju obvešča, da bodo 25.10.2017 potekale javne dražbe nepremičnin lokacija Kočevje. Premoženje se bo prodajalo po posameznih sklopih. Objave dražb so objavljene pod rubriko “Objave”.