Zbiranje ponudb 7.12.2016

Zbiranje ponudb 7.12.2016

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 5427/2014 z dne 14.11. 2016, ki je postal pravnomočen dne 30.11. 2016, stečajna upraviteljica dolžnika NOLIK d.d. – v stečaju, Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje objavlja:

NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB, zaradi prodaje premoženja stečajnega dolžnika na podlago neposrednih pogajanj.

Prenos datoteke: Zbiranje ponudb 7.12.2016